Cjenik

 

CJENIK

Posredničkih naknada za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje,zamjene,zakupa i iznajmljivanja nekretnina

 

KUPOPRODAJA

Naknada se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene

 

Najviša ukupna naknada 6%
Najniža ukupna naknada +nagrada 6% ali ne manje od 2000,-€ u protuvrijednosti u kunama prema prodajnom tečaju Erste&Steiermarkische bank d.d.
 

PRODAJA

Naknada za posredovanje prilikom prodaje nekretnine(naplaćuje se od prodavatelja) 3%, ali ne manje od 1000,-€ u protuvrijednosti u kunama prema prodajnom tečaju Erste&Steiermarkische bank d.d.
 

KUPNJA

Naknada za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca) 3%, ali ne manje od 1000,-€ u protuvrijednosti u kunama prema prodajnom tečaju Erste&Steiermarkische bank d.d.
 

ZAMJENA

Prilikom zamjene nekretnine naknada se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom 3%, ali ne manje od 1000,-€ u protuvrijednosti u kunama prema prodajnom tečaju Erste&Steiermarkische bank d.d.

 

ZAKUP I NAJAM

 

 

 

IZNAJMLJIVANJE – naknada od najmodavca(zakupodavca)

100% minimalno
200% Za najam ili zakup trajanja 5 god. i više
200% maksimalno
 

UNAJMLJIVANJE

Postotak od mjesečne najamnine (jednokratno)
100% – Minimalno za najam/zakup
200% – Za najam ili zakup trajnja 5 god.i više
200% – maksimalno

 

 

Obrt nije u sustavu PDV-a sukladno čl.90st.1 Zakona o PDV-u